Ενέργεια και ΚλιματισμόςΕνεργειακή αναβάθμιση κτιρίων : πώς επιτυγχάνεται αποτελεσματικά;

Η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων είναι μια πρακτική που συζητείται και εφαρμόζεται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Είναι σίγουρα μια μέθοδος για την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι όμως μία μέθοδο για μία οικονομικότερη διαβίωση και λειτουργία ενός κτιρίου!

Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος από ανθρωπογενείς παράγοντες, η σταδιακή μείωση φυσικών πόρων και οι αύξηση των τιμών στις πηγές ενέργειας, χτυπούν το καμπανάκι για την ανάγκη ανάπτυξης βιώσιμων πρακτικών για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων.

Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργείται μια οικολογική προσέγγιση για τη λειτουργία ενός κτιρίου που περιορίζει την κατανάλωση ενέργειας στο ελάχιστο. 

Στο παρακάτω άρθρο θα δούμε για ποιον λόγο είναι αναγκαία η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων. Ποιες πρακτικές μπορούν να εφαρμοστούν συνδυαστικά ώστε να εξασφαλίσουν εξοικονόμηση ενέργειας ή ακόμα και αυτονομία. 

O κτιριακός τομέας στην Ευρώπη και την Ελλάδα 

Ένα μεγάλο ποσοστό ενέργειας παγκοσμίως καταναλώνεται στο πλαίσιο λειτουργίας και συντήρησης κτιρίων. Ειδικότερα, φωτισμός, συστήματα θέρμανσης και ψύξης, λειτουργία ηλεκτρικών συσκευών κλπ. Η αυξημένη κατανάλωση ενέργειας οδηγεί και αυξημένη ζήτηση στις πηγές ενέργειας, κάτι που έχει ως συνέπεια την κατανάλωση φυσικών πόρων.  

Ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, που είναι και η πιο διαδεδομένη πηγή ενέργειας στον κτιριακό τομέα, προέρχεται από την καύση ορυκτών καυσίμων. Καύσιμα όπως λιγνίτης, η οποία αυξάνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

Μόνο στην Ευρώπη το 40% της ενέργειας καταναλώνεται από τον κτιριακό τομέα και ευθύνεται για το 36% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. 

Στην Ελλάδα, το κεντρικό αίτιο της ενεργειακής σπατάλης είναι η έλλειψη επαρκούς θερμομόνωσης των κτιρίων. Η πλειονότητα των κτιρίων κατασκευάστηκε πριν το 1981. Εκείνη την περίοδο δεν υπήρχε μέριμνα για τη δημιουργία βιώσιμων λύσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας. Συγκεκριμένα, έως το 2001 το 70% των κτιρίων δε διέθετε μόνωση, το 20% είχε ανεπαρκή μόνωση και μόνο το 10% ήταν επαρκώς μονωμένο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την έκτοτε αυξημένη κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη.  

 

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων: ο αντίκτυπος του κτιριακού τομέα στο περιβάλλον στην ΕΕ.
Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων: ο αντίκτυπος του κτιριακού τομέα στο περιβάλλον στην ΕΕ.

Η κοινοτική νομοθεσία EPBD 

Η πρώτη κοινοτική οδηγία που εκδόθηκε το 2002 από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γνωστή και ως EPBD (Energy Performance of Buildings), έθεσε τα θεμέλια για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων. Η νομοθεσία αφορά κατοικίες και τον τριτογενή τομέα (γραφεία, δημόσια κτίρια κλπ) με ορισμένες εξαιρέσεις. Οι εξερέσεις αφορούν τα κτίρια που είναι μικρότερα από 50 τ.μ. ή κτίρια ιστορικής σημασίας. 

Η κοινοτική οδηγία EPBD θέσπισε κανονισμούς που επιβάλλουν την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης των νέων ή υφιστάμενων κτιρίων, τη θέσπιση ελάχιστων ορίων για την ενεργειακή απόδοση των νέων κτιρίων, την αξιολόγηση των συστημάτων θέρμανσης άνω των 15 ετών και τη θεσμοθέτηση της ειδικότητας του ενεργειακού επιθεωρητή. Με την θέσπιση και εφαρμογή των κανονισμών, ξεκίνησε ουσιαστικά η αντιμετώπιση των κτιριακών ενεργειακών προβλημάτων και η μετακίνηση προς έναν πιο οικολογικό τρόπο διαβίωσης. 

Με τι τρόπους μπορείτε να προχωρήσετε στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων; 

Η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων μπορεί να επιτευχθεί με τον συνδυασμό λύσεων που συμβάλλουν, άμεσα ή έμμεσα, στον περιορισμό κατανάλωσης ενέργειας. Αυτές οι ενέργειες περιλαμβάνουν: 

Βελτιστοποίηση του κελύφους του κτιρίου 

Αυτό περιλαμβάνει την εφαρμογή θερμομόνωσης και την εγκατάσταση κουφωμάτων διπλών η τριπλών υαλοπινάκων. Η εφαρμογή αυτή θα περιορίσει τη θερμικές και άρα, ενεργειακές απώλειες.  

Ενεργειακή αναβάθμιση των ηλεκτρικών συσκευών  

Στα πλαίσια που ορίζει η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, απαιτείται η αντικατάσταση των παλαιών ηλεκτρικών συσκευών με συσκευές νέας τεχνολογίας που λειτουργούν αποδοτικά με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας.

Επιπλέον, μπορείτε να αντικαταστήσετε τους λαμπτήρες σας με λαμπτήρες LED. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίσετε μέγιστη φωτεινότητα με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας και παραγωγή θερμότητας. 

Αναβάθμιση συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης 

Η επιλογή του κατάλληλου συστήματος κλιματισμού και θέρμανσης για τον χώρο σας θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Ποιο μέσο μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του χώρου σας και να λειτουργήσει αποτελεσματικά; Επιλέξτε κλιματιστικά inverter έναντι των κοινών κλιματιστικών και κάντε ένα ακόμα βήμα στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων. 

Εφαρμογή έξυπνων συστημάτων ελέγχου 

Η εφαρμογή έξυπνων λύσεων για τον έλεγχο των συστημάτων φωτισμού και κλιματισμού βάζει τα θεμέλια για τον σχεδιασμό και τη λειτουργία ενός «πράσινου» κτιρίου. Η ρύθμιση έντασης του φωτισμού ή του κλιματισμού ανάλογα με την παρουσία ανθρώπων ή τις καιρικές συνθήκες, καθώς και ο απομακρυσμένος έλεγχος συσκευών, αποτελούν σημαντικές καινοτομίες στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων. 

Επιπλέον, η ραγδαία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης θα δώσει νέες εξελιγμένες λύσεις αυτοματοποίησης των λειτουργιών ενός κτιρίου με ενεργειακό όφελος. 

Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ανοίγει τον δρόμο για την εξασφάλιση αυτονομίας και τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ή ανεμογεννητριών θα εξασφαλίσετε σημαντική μείωση στην κατανάλωση ενέργειας. Κατά συνέπεια, στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. 

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων με τη Βατής Τεχνική 

Στην Βατής Τεχνική, με εμπειρία στην εφαρμογή εξειδικευμένων λύσεων κλιματισμού και θέρμανσης για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, κάνουμε το πρώτο βήμα στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων. Πραγματοποιούμε μελέτες και προτείνουμε τις πλέον κατάλληλες λύσεις κλιματισμού. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίσουμε εξοικονόμηση ενέργειας με τη μέγιστη απόδοση και τον ελάχιστο δυνατό αντίκτυπο στο περιβάλλον. 

error: Content is protected!