Λύσεις ΘέρμανσηςΑντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών

Η αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών είναι διαδεδομένη λύση για χώρους με υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις για τη θέρμανσή τους- συνήθως μεγάλες εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν βιομηχανική ή εμπορική δραστηριότητα. Όπως και σε κάθε περίπτωση εφαρμογής αντλίας θερμότητας, προσφέρει υψηλή ενεργειακή απόδοση, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μια οικολογική λύση θέρμανσης. 

Παρακάτω θα αναλύσουμε τις κατηγορίες και τις δυνατότητες μιας αντλίας θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών. 

Σε αυτό το άρθρο θα δούμε: 

 

Σε τι διαφέρει η αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών; 

Μία από τις κατηγοριοποιήσεις των αντλιών θερμότητας, περιλαμβάνει τον διαχωρισμό τους σε αντλίες χαμηλών, μεσαίων και υψηλών θερμοκρασιών.  

Οι αντλίες θέρμανσης χαμηλών (50-55℃) και μεσαίων θερμοκρασιών (60-70 ℃) μπορούν να συνδυαστούν με fan coils, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμαντικά σώματα, τόσο για θέρμανση όσο και ψύξη. 

Η αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών (80℃) μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και είναι ιδανική εφαρμογές υψηλών θερμοκρασιών όπως σχολεία, νοσοκομεία, χώροι γραφείων, βιομηχανικοί ή εμπορικοί χώροι. 

 

Τι τύποι αντλίας θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών υπάρχουν; 

Ένας από τους βασικούς παράγοντες που διαχωρίζουν τις αντλίες θερμότητας μεταξύ τους είναι το μέσο από το οποίο αντλούν τη θερμότητα και το μέσο το οποίο μεταφέρει τη θερμότητα στον εσωτερικό χώρο.  

Παρακάτω θα αναλύσουμε τις αντλίες θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών ανάλογα με το μέσο από το οποίο αντλούν θερμότητα. 

 

Αντλία θερμότητα αέρος- νερού προσαγωγής 80 ℃ 

Μια αντλία θερμότητας αέρα-νερού υψηλών θερμοκρασιών χρησιμοποιεί τη θερμότητα του εξωτερικού αέρα για να θερμάνει το νερό που προορίζεται για θέρμανση και χρήση. Το σύστημα αποτελείται από δύο βασικά μέρη: την εξωτερική μονάδα και την εσωτερική μονάδα. 

Η εξωτερική μονάδα είναι η μονάδα που αντλεί θερμότητα από τον αέρα. Αποτελείται από έναν συμπιεστή, έναν εξατμιστή και έναν εναλλάκτη θερμότητας. 

Ο συμπιεστής παίρνει το ψυκτικό μέσο από τον εξατμιστή και το συμπιέζει σε υψηλή πίεση και θερμοκρασία. Το συμπιεσμένο ψυκτικό μέσο εισέρχεται στον εναλλάκτη θερμότητας, όπου μεταφέρει τη θερμότητά του στο νερό που κυκλοφορεί μέσα στον εναλλάκτη. Το θερμό νερό απομακρύνεται από τον εναλλάκτη και χρησιμοποιείται για θέρμανση ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. 

Η εσωτερική μονάδα είναι η μονάδα που διανέμει το θερμό νερό στα θερμαντικά σώματα. Η αντλία θερμότητας αέρος- νερού υψηλών θερμοκρασιών συνδέεται τέλεια με τα κλασικά σώματα καλοριφέρ, αφού μπορεί να ενσωματωθεί εύκολα στις υπάρχουσες σωληνώσεις. Παράλληλα, μπορεί να αντικαταστήσει και παλιό λέβητα, καθώς παράγει υψηλή θερμοκρασία νερού όπως αυτός. Η αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών είναι σχεδόν τρεις φορές πιο αποδοτική από έναν λέβητα φυσικού αερίου ή πετρελαίου θέρμανσης. 

 

Αντλία θερμότητας νερού- νερού υψηλών θερμοκρασιών 

Οι αντλίες θερμότητας νερού-νερού υψηλών θερμοκρασιών λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όπως οι αντλίες θερμότητας αέρος-νερού υψηλών θερμοκρασιών, αλλά αντλούν θερμότητα από ένα υγρό στοιχείο όπως πηγές νερού ή λύματα που πηγάζουν από βιομηχανική δραστηριότητα.  

Οι αντλίες θερμότητας νερού-νερού διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

  • Γεωθερμικές αντλίες κλειστού κυκλώματος, οι οποίες αντλούν ενέργεια από το έδαφος μέσω οριζόντιων ή κάθετων εναλλακτών.  
  • Γεωθερμικές αντλίες ανοιχτού κυκλώματος, οι οποίες αντλούν θερμική ενέργεια από τα υπόγεια ύδατα μέσω γεωτρήσεων. Η διαφορά με την παραπάνω περίπτωση είναι ότι το υδραυλικό κομμάτι του πρωτεύοντος κυκλώματος είναι κατάλληλο για ανοιχτό κύκλωμα. 

 

Επιλέξτε την κατάλληλη αντλία θερμότητας για τον χώρο σας με την Βατής Τεχνική  

Στην Βατής Τεχνική είμαστε experts στις εφαρμογές συστημάτων θέρμανσης και ψύξης και εξειδικευόμαστε στην εγκατάσταση αντλιών θερμότητας σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους.  

Με τον αναλυτικό οδηγό αγοράς αντλίας θερμότητας σας προτείνουμε τις πλέον κατάλληλες λύσεις ανάλογα με τις ανάγκες σας, ενώ το έμπειρο τεχνικό προσωπικό μας είναι δίπλα σας ώστε να πραγματοποιήσει μελέτη στον χώρο σας και να εφαρμόσει το ιδανικό σύστημα κλιματισμού. 

error: Content is protected!