Συντηρήσεις

Συντήρηση οποιουδήποτε μηχανήματος ή εγκατάστασης κλιματισμού, η οποία προλαμβάνει τον κίνδυνο μελλοντικών προβλημάτων, ενώ παράλληλα μειώνει τη δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος και συμβάλλει σε ένα καθαρό περιβάλλον.

Η συντήρηση των μηχανημάτων από το ειδικευμένο προσωπικό εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του κλιματισμού.

Η εμπειρία μας στον τομέα της συντήρησης κλιματισμού είναι πολύ μεγάλη και καλύπτει ένα μεγάλο εύρος εγκαταστάσεων, από μεγάλα κτίρια εταιρειών, εργοστάσια, καταστήματα έως μικρά γραφεία και μεμονωμένα μηχανήματα σε οικίες.

Η σημαντικότερη φροντίδα για τη σωστή λειτουργία του κλιματισμού σας είναι η τακτική του συντήρηση.
Η τακτική συντήρηση είναι συνήθως μία ελάχιστη δαπάνη και μπορεί να αποτρέψει πιθανά μεγάλα κόστη, ταλαιπωρία σε περιόδους όπου η λειτουργία του κλιματισμού είναι αναγκαία και τέλος από σημαντικά προβλήματα υγείας.
Με την τακτική προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων από ειδικευμένο προσωπικό εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργίας των μηχανημάτων ή της εγκατάστασης.
Πριν από την έναρξη της θερινής ή χειμερινής περιόδου η συντήρηση του κλιματιστικού σας από ειδικευμένους τεχνικούς θα σας αποτρέψει από πιθανές δαπανηρές επισκευές, ενώ θα σας εξασφαλίσει ασφαλείς & αποδοτικές συνθήκες κλιματισμού. Τα μεγαλύτερα συστήματα κλιματισμού (πχ κεντρικές εγκαταστάσεις ) είναι αναγκαίο να συντηρούνται πιο  τακτικά.

Ένα λεπτομερώς συντηρημένο μηχάνημα ή σύστημα κλιματισμού λειτουργεί απρόσκοπτα και στο μέγιστο της απόδοσής του, μειώνοντας τις πιθανότητες βλάβης.
Ένας απλός έλεγχος του συστήματος κλιματισμού σας, μπορεί να αποτρέψει πιθανά μελλοντικά προβλήματα και να σας απαλλάξει από δαπανηρές επισκευές, ειδικά της θερινής περιόδου, όταν η ζήτηση προϊόντων είναι υψηλή και η ανταπόκριση χαμηλή.
Η συντήρηση των κτιρίων είναι πολύπλοκη και απαιτεί τακτικές και προγραμματισμένες επισκέψεις, όχι μόνο προς διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του κλιματισμού, αλλά και για λόγους υγείας των ανθρώπων που βρίσκονται στο χώρο.

Για το λόγω αυτό η επιχείρησή μας προσφέρει μια σειρά προγραμμάτων συντήρησης, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
Προγραμματισμένες επισκέψεις – Υπογεγραμμένες συμφωνίες που καλύπτουν προγραμματισμένες επισκέψεις τεχνικών σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Ο τεχνικός μας επισκέπτεται και συντηρεί τον κλιματισμό σας, φροντίζοντας να κάνει όλους τους απαραίτητους ελέγχους ασφάλειας.
Επάνδρωση τεχνικών – Ανάλογα με τη συμφωνία μας και με τις ανάγκες σας, παρέχουμε καθημερινή ή εβδομαδιαία παρουσία τεχνικού στο χώρο σας, ο οποίος θα παρακολουθεί και θα λύνει όλα προβλήματα του κλιματισμού σας.