Εργαλεία - Υλικά

Διαθέτουμε πλήρη σειρά εργαλείων HVAC/R

Ενδεικτικά:

  • Όργανα FLUKE (Πώληση και επισκευή).
  • Όργανα AMPROBE (Πώληση και επισκευή).
  • Αντλίες κενού WELCH.
  • Μηχανήματα καθαρισμού εξατμιστών POWER MASTER.
  • Μηχανές ανάκτησης ψυκτικού υγρού από 1HP έως 3ΗP (Αερόψυκτες & Υδρόψυκτες).
  • Εργαλειοθήκες HEPCO & BECKER.
  • Όργανα και εργαλεία Yellow Jacket.

Επίσης, πολλά άλλα για κάθε χρήση στον τομέα της ψύξης, κλιματισμού & θέρμανσης.