Νέα συνεργασία της εταιρείας ΒΑΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, με την εταιρεία Calpak πρωτοπόρα στην δημιουργία ηλιακών συστημάτων και συστημάτων αποθήκευσης ζεστού νερού χρήσης.