Εργασία

Εάν ενδιαφέρεστε για μια θέση εργασίας στην ΒΑΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για την ηλεκτρονική αποστολή του αιτήματος σας: